polski deutsch english slovacki

Współczesne tempo przemian powoduje często trudności w odnalezieniu własnego miejsca w świecie oraz w zharmonizowaniu życia zawodowego i rodzinnego. Zakłócenia w życiu rodzinnym wpływają również na sferę zawodową. Zaś zbyt duże zaangażowanie w życie zawodowe może powodować rozluźnienie więzi małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego proponuję pomoc psychologiczną w sprawach osobistych w ramach Specjalistycznej Poradni Małżeńskiej i Rodzinnej.
Z kolei dla osób chcących rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne w życiu zawodowym polecam coaching lub udział w warsztatach rozwijających kreatywność w ramach Centrum Formacji Liderów.

Józef Szopiński