Biografia

Józef Szopiński studiował na KUL w latach 1968-76 i uzyskał doktorat z psychologii społecznej. Rozprawę habilitacyjną (Creativity in Managers) obronił w 2011 na Uniwersytecie w Presov (Słowacja). Jest także licencjonowanym trenerem grupowym – Werkstatt Institut für Lebendiges Lernen (Szwajcaria).

Od wielu lat pracuje w dwóch obszarach: psychoterapii (pomagając w pokonaniu indywidualnych kryzysów oraz barier uniemożliwiających funkcjonowanie rodzinne lub zawodowe) i edukacji dorosłych poprzez wykłady i warsztaty psychologiczne dla różnych grup zawodowych (właścicieli lub szefów firm, urzędników, sprzedawców, osób duchownych, bezrobotnych).

Wykładał m.in. na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Gościnne wykłady prowadził w Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, na Ukrainie oraz w USA.

Jest założycielem Instytutu Żywego Uczenia WILL Polska. Przez kilka lat kierował Sekcją Psychoterapii Oddziału Lubelskiego. Jest autorem Skali Więzi Małżeńskiej, wykorzystywanej w licznych badaniach naukowych. Udzielił około 15000 porad indywidualnych, opublikował 2 monografie i ponad 70 artykułów.

Aktualnie jest profesorem psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu.