Psychoterapia

Wszechstronna diagnoza psychologiczna

- nerwice
- zaburzenia osobowości
- przyczyny problemów małżeńskich, rodzinnych, zawodowych

Psychoterapia indywidualna  

skoncentrowana na pomocy osobom cierpiącym na dolegliwości psychosomatyczne, nerwicowe. Identyfikuje ona przy współpracy z Klientem dotychczasowy wyuczony w przeszłości wzór zachowań, będący przyczyną zaburzeń i pomaga wyjść Klientowi z dotychczasowych schematów postępowania. Psychoterapia małżeńska i rodzinna jest ukierunkowana na poprawę komunikacji interpersonalnej między małżonkami i w rodzinie.

Coaching - indywidualna pomoc menedżerom i szefom firm  

Wielu szefów firm odczuwa , że stresy zawodowe wpływają na ich życie również poza firmą.
Mogą skorzystać z fachowej pomocy doradcy zewnętrznego, który w sposób dyskretny pomoże im uwolnić się od obciążeń, blokujących ich rozwój osobisty i zawodowy.