Wykaz przeprowadzonych szkoleń:

Heide Roehrich (D), Hermann Mueller (D), Józef Szopiński:
Nonverbale Kommunikation 1987, 1988, 1999, 1990.

Dr Annedore Schultze (D), Józef Szopiński:
Fremdes wahrnehmen, Gemeinsames entdecken, konkrete Schritte fuer Kooperation vorbereiten 1990, 1991, 1992.

Dr John Billings (Australia), Prof. Włodzimierz Fijałkowski, Józef Szopiński:
Kierowanie płodnością a jakość relacji partnerskich w małżeństwie 1984.
(dla lekarzy, nauczycieli, pielęgniarek)

Prof. Herman Kutter, Józef Szopiński:
Arbeit mit dem Wiederstand 1988.

Sabbine Hoegger-Mair (CH), Józef Szopiński:
Gespraechsfuehrung 1989.

Charlotte Bircher-Spillman (CH), Józef Szopiński:
Koerpersprache 1989.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz: 
Szkolenie dla akwizytorów - warsztaty dla bezrobotnych, na zlecenie Rejonowego Urzędu Pracy w Bychawie 1992.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Szkolenie dla organizatorów imprez 1993, na zlecenie ARTPOL.

Józef Szopiński:
Warsztaty dla doradców zawodowych 1993, na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Szkolenie dla organizatorów imprez 1993, na zlecenie Infopress.

Józef Szopiński:
Techniki pracy grupowej-( 4 grupy) 1993, na zlecenie Katedry Technik Nauczania Politechniki Lubelskiej.

Maya Soderegger (CH), Józef Szopiński:
Was heisst fuer mich "Chef zu sein?"1993, warsztaty dla wójtów i przewodniczących Rad Gmin, na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Jak być dobrym szefem? 1993, warsztaty dla wójtów i burmistrzów w Kazimierzu Dolnym, na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz, prof. Jerzy Strojnowski:
Jak kreować pracę w zespole? warsztaty w Iwoniczu Zdrój dla dyrektorów administracyjnych Banku Depozytowo-Kredytowego 1994.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Style kierowania 1994, warsztaty dla burmistrzów i wójtów, na zlecenie Centrum Szkolenia i Administracji w Lublinie.

Józef Szopiński, Ewa Bartos:
Radzenie sobie ze stresem podczas kontroli 1995, warsztaty dla pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kazimierzu Dolnym.

Józef Szopiński:
Przechodzenie od "ja" do "my", warsztaty psychologiczne dla Nowicjatu Sióstr Józefitek w Radnej Górze k. Kraśnika 1995.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Integracja załogi wokół celów firmy 1995, 1996, 1997, 1998, warsztaty dla studentów specjalizacji menedżersko-związkowej KUL.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Sztuka komunikowania się z klientem, warsztaty dla szefów działów marketingowych na zlecenie Centrum Kreowania Liderów w Kłudzienku k. Warszawy 1996.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Komunikacja wewnętrzna, warsztaty dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pomocy Społecznej 1996.

Hans Naef, Józef Szopiński: 
Kommunikation und Kooperation in der Familie und im Beruf. Lublin 1996.

Hans Naef, Józef Szopiński:
Kommunikation und Kooperation. Davos1996, warsztaty dla uczestników z Polski, Szwajcarii, Austrii.

Józef Szopiński:
Efektywna praca w grupie międzynarodowej, Seminarium Duchowne Marianów w Lublinie, 1996.

Józef Szopiński:
Sztuka komunikowania się z klientem, warsztaty dla przedsiębiorców realizowane wespół z Lubelsko-Chełmską Fundacją Rozwoju w Lublinie,1996.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Komunikacja i współdziałanie w firmie, warsztaty dla właścicieli i zarządu spółki Maxtel w Kielcach 1996.

Józef Szopiński:
Ja i wspólnota, warsztaty dla międzynarodowego Postulatu SS.Józefitek, Kraków 1997.

Józef Szopiński:
Jak obudzić entuzjazm i zaangażowanie uczestników wokół wspólnego celu? warsztaty dla animatorów misyjnych Zgromadzeń Michalickich, Miejsce Piastowe k.Krosna 1997.

Józef Szopiński, Ewa Bartos, Leszek Chmielnicki, Piotr Barszcz:
Pozasłowny przekaz informacji o Auschwitz, warsztaty dla przewodników Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, 1997.

Józef Szopiński:
Komunikacja wewnętrzna, warsztaty dla personelu Zakładu Leczniczo Opiekuńczego Caritas w Grybowie, 1997.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Wizja firmy, warsztaty dla średniego personelu firmy Maxtel - TV Kablowa, 1997.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Jak być liderem? trening dla pracowników Centrum Budownictwa GALA, Lublin/Wojciechów, 1997.

Józef Szopiński:
Jak ożywić zaangażowanie grupy wokół celu? warsztaty dla promotorów Mondo Miliore w Warszawie 1997.

Józef Szopiński:
Roczne warsztaty  dla liderów "Legio Mariae" Łęczna, Parafia św. Barbary, 1997.

Józef Szopiński:
Komunikacja i współpraca w międzynarodowej wspólnocie religijnej, WSD - redemptoryści, Kraków, 22.11.1997

Józef Szopiński:
Trening psychologiczny dla międzynarodowego Postulatu SS Józefitek, Kraków 1997.

Józef Szopiński:
Komunikowanie się rodziców z dzieckiem, warsztaty dla rodziców w Niepublicznym Przedszkolu SS św. Józefa, Tarnów 1997.

Józef Szopiński:
Warsztaty psychologiczne dla Juniorystek SS św.Józefa, Tuchów 1997.

Józef Szopiński:
Próba zastosowania TZI w dialogu ekumenicznym, zajęcia dla studentów Instytutu Ekumenicznego KUL, 1998.

Józef Szopiński:
Techniki skutecznej sprzedaży, warsztaty dla doradców ubezpieczeniowych Nationale - Nederlanden  1998.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Trening memedżerski dla dyrektorów handlowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Warszawa 1999.

Józef Szopiński:
Jak ożywić wspólnotę? warsztaty dla przełożonych prowincji słowackiej IBMV, Presov/Słowacja 1999.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Efektywne porozumiewanie się dla określenia wspólnych celów firmy Maxtel, warsztaty dla właścicieli i kadry zarządzającej, Kielce 1999.

Józef Szopiński, Janina Swół, Piotr Barszcz:
Praca w małych grupach, warsztaty dla księży formatorów WSD z całej Polski, Sulejówek k.Warszawy 1999.

Józef Szopiński:
Przygotowanie do małżeństwa w małych grupach, wykład dla duszpasterzy diecezjalnych i instruktorek, Częstochowa 2000.

Józef Szopiński:
Dynamika grup religijnych, warsztaty dla księży studentów specjalizacji pastoralno-liturgicznej KUL oraz dla Instytutu Teologicznego w Rzeszowie 2000.

Józef Szopiński:
Warsztaty integracyjna dla studentów I roku WSD, Rzeszów 2000.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Komunikacja i współpraca w zmieniających się warunkach, warsztaty dla właścicieli oraz kadry dyrektorskiej Maxtel, Kielce 2001.

Józef Szopiński:
Profesjonalna obsługa klienta, warsztaty dla sprzedawców i kierowników działów, Lublin-GALAKON 2001.

Józef Szopiński, Piotr Barszcz:
Jak komunikuję się z sobą i innymi dla realizacji moich ważnych celów życiowych? (grupa 12 osobowa z wolnego naboru) Wojciechów k/Lublina 2002.

Józef Szopiński:
Ja a ty w IBMV, Presov/ Słowacja 23-25.8.2003.

Józef Szopiński, Ewa Bartos:
Ako vybudovat zive a dynamicke spolocenstvo. (grupa 22 osob:Ukraińcy, Słowacy, Rosjanie- Użhorod/ Ukraina, 200 godz. 2005/2006)

J. Szopiński: Growing self-confidence in managers – maj 2008, Kazimierz nad Wisłą

J. Szopiński, mgr M. Komlosova:  What I say when I say nothing: Nonverbal communication in the family and at work – Januar 2009, Drienica  (Sk)

J.Szopiński,  E. Bartos:  Usprawnianie współpracy w Zarządzie  Maxtel.  Maj 2009,  Kazimierz Dolny.

J. Szopiński: Developing self-confidence in creative teaching, work – September 2009, Drienica


J.Szopinski, P. Drobot CSsR: Wstań i chodź! Jan 5, 1-8. (Uzdrowienie w Biblii a psychoterapia), 4 edycje wspólnie z CADR Lubaszowa, 1. edycja 13-16.9. 2009.

J. Szopiński, mgr T. Tarnavska, mgr inż. J. Woś:  Ako byt sefom pre seba.  Februar 2010, Użhorod,  Ua.

J. Szopiński, mgr inż. W. Kryś:  Realizacja wspólnego celu  w  Bractwie Św. Alberta -  Warsztaty dla Zarządu   Bractwa  Św. Alberta w Lublinie, Kazimierz Dolny 8-11.4. 2010

 Dr. T. Tebbs &  Dr J. Szopiński:  Relationship between professor and student in USA and Poland.

18th  october 2010 , Castleton State College, USA J. Szopiński:  Psychological predictors  of achievement  and success  in my study. 16th october, Wisconsin University Eau Claire, USA.

J.Szopiński, Mgr M. Komlosova, mgr E. Bartos:  Creative action: verbal and nonverbal signals “here and now” and making the grade in the future – January 2010, Drienica

J. Szopiński, mgr inż. J. Woś, mgr inż. W. Kryś, dr. T. Tebbs:  Means of discovering the fully functioning self.  Rogóźno , 30 july 2011