Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe

Józef Szopiński w swojej książce z powodzeniem łączy praktykę z teorią naukową, opis za pomocą metod statystycznych ze studium przypadku, wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii rodziny z psychologią zarządzania. Dzięki swoim badaniom precyzuje pojęcie „kreatywności”, tworząc model kreatywnego menedżera w systemie rodzinnym, zawodowym i osobowościowym. Zdaniem recenzenta prof. dr hab. Adama Bieli, stworzony model jest najbardziej oryginalnym aspektem pracy. Menedżer kreatywny odznacza się zdolnością do autonomii i bliskości w relacjach rodzinnych, pozytywnym i optymistycznym stosunkiem do świata, wierzy w możliwość realizacji własnych celów życiowych, konsekwentnie dąży do celu, czerpie siłę z własnych wewnętrznych zasobów, jest zorientowany ku przyszłości. Na polu zawodowym często przewodzi dużym zespołom i potrafi wprowadzać nowe i użyteczne zmiany w firmie. Zidentyfikowane empirycznie wskaźniki kreatywności mogą być użyteczne w zakresie poradnictwa przy wyborze studiów, do rekrutacji pracowników i menedżerów, jak również rozwijania potencjału ludzkiego w firmie.